Notícies

 

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ AL CENTRE DE RECURSOS

 
1.La durada mínima, en principi del grup de treball, és de 2 anys.
 
2.Els objectius dels grups de treball són elaborar materials, intercanviar experiències, millorar la pràctica docent.
 
3. El grup ha d'estar format com a mínim per 10 persones assistents.
 
4.La durada de la feina del grup és de 30 o 40 hores al llarg del curs. S'haurà de decidir quin dia de la setmana fem la trobada, que serà mensual. Creiem que és millor l'opció de 40 hores. Les sessions durarien, en principi, 2 hores 30'.
 
5. Hi ha d'haver una persona coordinadora del grup, que no formarà part de la llista dels 10 assistents. Aquesta passarà llista. 
 
6.Es donarà certificat a les persones que hagin assistit un 80% de les hores.
 
7. Hi haurà una presentació al grup de treball per part del CRP a la 1ª sessió, i una altra a la darrera sessió. Durant la qual es recollirà la valoració que fa el grup de la seva experiència.
 
8. L'horari màxim de tancament del CRP és a les 20h, per tant creiem que una bona hora d'inici és les 17:15h o 17:30h com a màxim.
 
9.Al final de cada sessió s'haurà de fer i enviar un resum d'aquesta i anotar els acords per a la propera sessió.
 
10. El CRP farà la presentació del nostre grup de cara al curs 2013-2014. Si som un mínim de 11 persones (10 assistents i 1 coordinadora) no s'obrirà a altres persones. Tanmateix ens han dit que poden ser flexibles en el número: podem ser 8.
 
11. Es possible crear el grup amb persones que no treballin a SBD i també és possible respectar la realitat nostra d'un grup format per mestres d'internivells. Afegint l'educaició d'adults i les mestres de menjador.
 
12. Les trobades les fariem a una sala gran i ben equipada amb ordinador, canó i espai per moure'ns, al mateix CRP. En principi. 
 
13. S'haurà de buscar un nom. Es proposa: Grup de treball "Brain Gym: desenvolupem el nostre cervell!".
 
—————————————————————————————————————————————-
 

Los comentarios están cerrados.