Webs

 • Associació Espai Projecte Gaia

          ​https://espaiprojectegaia.wordpress.com/

 • Creixement evolutiu

          http://creixementevolutiu.wordpress.com/category/gimnastica-     emocional/

 • ​​Brain gym a l'XTEC

          http://blocs.xtec.cat/braingym/

 • Moviment Pedagogia 3000

          http://www.educooopedia.com

 • ​"Educándonos con consciencia: Adhyayana 22 y la educación holística"

           http://adhyayana22.blogspot.com.es/

 • Mètode Shichida (Japó)

           http://www.shichidamethod.com

 • Quaderns pedagògics d'exercicis pràctics de Pedagogia 3000

           http://www.pedagooogia3000.info/web/html/cpedagooogicos.htm

 • Altres eines pedagògiques de la Pedagogia 3000

           ​http://www.educooopedia.com

 • ​Web de la pel.lícula ¿¡Y tú qué sabes!?

          ​http://www.whatthebleep.com/

 • La danza de la vida: un camino hacia el empoderamiento

           http://www.ladanzadelavida12.blogspot.com.es/

 • Institut Obert d'Educació Holística Educació 22: des de la creació i la vivència

         http://educacio22.blogspot.com.es/

 • Formació en educació holística

         http://formacioeducacioholistica.blogspot.com.es/

 • web de la formadora Angels Xena

          ​​​http://www.angelsxena.com/

 • Fundació Jaume Bofill

​          http://www.fbofill.cat/

 • Educació i les TIC

          http://www.educacioilestic.cat/

 • Les 3 coses que he après. Debats d'educació.

          http://les3coses.debats.cat/

 • Inspirats per Secundària

          http://www.cacauet.org/inspirats/index.php/Inspira_secund%C3%A0ria

 • Associació Elna

          ​http://www.associacioelna.com/en/

 • Edicions de llibres digitals personalitzats "Lola Lapirindola"

          http://www.edicioneslolapirindola.com/

 • Blog "Haz algo por tus hijos". Proposta de canvi de model educatiu

​        http://hazalgoportushijos.ning.com/

 • Symbaloo. Blog d'exercicis pràctics per estimular la ment.

        https://www.symbaloo.com/mix/catalagrave-

 • Mètode ALOHA. Desenvolupament mental per infants

​        http://www.alohaspain.com/

 • Metodo Genius

         http://www.metodogenius.com/

 • Programa Treva de l'ICE de la Universitat de Barcelona

        http://www.programatreva.com/resources/TRIPTICO_TREVA_azul_catala.pdf

        http://www.programatreva.com/1.html

        http://www.ub.edu/ice/cursos/treva1

 • Blog de Lluís López González

         ​http://luislopezgonzalez.blog.com.es/

 • El mètode Vitoz per al treball de la relaxació

         http://sabiduria.es/index.php/occidente/16-psicologias/147-espacios-de-curacion

 • Blogs de David Bueno i Torrents, professor de genètica la Universitat de Barcelona. Articles sobre neuroeducació.

         http://criatures.ara.cat/elcerbell/

         http://www.ub.edu/geneticaclasses/davidbueno/

 • Associació Seer. Salut i educació de l'Emoció i la raó

         ​http://www.associacioseer.org/

 • Blog de les diferents edicions de les Jornades sobre relaxació i meditació a l'escola. ICE UB

          http://relajacionymeditacionescuela.com/

 • Xarxa d'instituts innovadors de l'ICE de la UAB

        http://pagines.uab.cat/ice/content/xarxa-dinstituts-innovadors-associats-lice-de-la-uab-0

 • Llistat de curtmetratges Educació en valors

       ​http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/10-cortometrajes-educar-en-valores/16455.html

 • Universitat de Barcelona. Estudi dels efectes cerebrals de la meditació en el cervell.

        ​http://www.fayerwayer.com/2014/07/efectos-de-l.a-meditacion-en-la-estructura-del-cerebro

 • Web de recursos de la pedagogia Waldorf

        ​http://www.waldorf-resources.org

 • RYE Espanya. Recherche sur le Yoga dans l'education.

​         http://rye-yoga-educacion.es/

 • Blog d'Irene Pellicer, experta en educació emocional i moviment. Formadora del programa Treva de l'ICE de la UB

         http://educacionemocionalymovimieno.blogspot.com.es

 • REVOLa Red de Educación.

        Un proyecto para aprender, compartir y accionar

        colectivamente en una comunidad global de educación alternativa.

        http://reevo.org/

 • Neuroeducació

        http://www.neuroeducacio.com/